Behoeftevervulling, Biodiversiteit, Ruimtelijke inrichting

Woekerend stadsorganisme

Als we succesvol willen ingrijpen in het stedelijk ecosysteem, dan zouden we eerst goed moeten bestuderen hoe mensen, planten en dieren het stedelijk systeem momenteel naar hun hand zetten.