Methodiek, Ruimtelijke inrichting, Verplaatsingsgedrag

Actiecomité in Goes-Zuid

Van januari tot juni 2019 was ik namens Studio Bereikbaar betrokken bij het participatietraject ‘Zeg ’t over Goes-Zuid’. Doel was om samen met bewoners, ondernemers en gemeente te komen tot een gedragen ontwikkelkader.