Over mij

Christian Rommelse is geboren in 1988 en opgegroeid in Rotterdam Ommoord. Als je opgroeit in een wijk met opgeteld ongeveer dertig kilometer aan vrijwel identieke jaren ’60 rijtjeswoningen komt er vanzelf een moment dat je jezelf afvraagt waarom steden eruit zien zoals ze eruit zien. Het is ongetwijfeld een van de redenen waarom ik in 2014 als stedenbouwkundige (MUrb) ben afgestudeerd aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Sinds 2018 werk ik namens Studio Bereikbaar als “ontwerpend planoloog” aan strategische opgaven op het grensvlak van verstedelijking en bereikbaarheid. Aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam ben ik sinds 2021 te vinden als gastdocent “Urban Systems and Infrastructure”.

Namens Studio Bereikbaar ben ik in vrijwel alle stedelijke kerngebieden van Nederland actief. Ik werkte o.a. aan de integrale verstedelijkings- en bereikbaarheidsonderzoeken voor Brabant, Brainportregio Eindhoven, Regio Zwolle en Stedelijke Regio ‘s-Hertogenbosch. Daarnaast werkte ik mee aan de Strategische Agenda voor de A50-corridor (Eindhoven-Nijmegen) en aan potentie-onderzoeken naar de OV-trajecten ‘Groningen-Emmen-Twente’ (Nedersaksenlijn), ‘Breda-Utrecht’ en ‘Lelystad-Heerenveen-Groningen’ (de Lelylijn). Binnen de steden werkte ik o.a. aan visies en verkenningen voor Goes (Zuid), Hoorn, Helmond, Amsterdam (Noord), Utrecht (Binnenstadsas) en Den Haag (Scheveningen en Zuidwest).

Impressie projecten namens Studio Bereikbaar

Selectie werkzaamheden tot 2018

Eerst namens VenhoevenCS en later namens LAP Landscape and Urban Design werkte ik tien jaar lang aan projecten op de schaalniveaus van regio (planologie), stad, wijk en buurt (stedenbouw), buitenruimte (landschap) en gebiedstypologie (architectuur). 

In de Indiase stad Delhi werkte ik aan een integraal duurzame toekomstvisie voor 2050. Voor de stad Moskou werkte ik aan de transformatie van het voormalige vliegveld Khodynka tot stadspark en aan de gebiedstransformatie van voormalig staalfabriek “Serp I Molot” tot gemengd stedelijke woonwijk. Daarnaast werkte ik aan cultuurcampus “Olonkholand” in de Oost-Siberische stad Jakoetsk. 

Dichter bij huis werkte ik aan diverse plannen die inmiddels zijn (of worden) gerealiseerd. Voorbeelden daarvan zijn de Brainport Industries Campus (voor de high-tech maakindustrie in Eindhoven), de Liberty Global campus (dakpark in Schiphol-Rijk), de transformatie van een voormalig dierentuin tot creatief cultuurpark (het Rensenpark in Emmen), tijdelijk vergroeningsproject Apenrots (Willemsplein, Rotterdam) en de gebiedsontwikkelingen van Oostzijderpark (in Zaandam), Nieuw-Weideveld en Hart van Bodegraven (in Bodegraven) en Het Eiland (Meeroevers, Groningen).

Impressie projecten tot 2018

Contact via:
mail@christianrommelse.nl