Over mij

Categorieën

Ruimtelijke inrichting

Wet van behoud van ruimtevraag

Wie ruimte biedt aan stadsuitbreiding, zorgt ervoor dat we ruimer kunnen leven en omdat we ook daadwerkelijk ruimer gaan leven ontstaat er een vraag naar nog meer uitbreidingsplannen.

Lees meer
Behoeftevervulling

Dromen mag nog, in naoorlogse stadswijken

Bouwen we buurten voor het vervullen van de (esthetische) verlangens van haar criticasters en planners? Of bouwen we buurten om stedelingen een kans te geven op een betere toekomst?

Lees meer
Ruimtelijke inrichting

Hoogstedelijke dichtheid of kleinschaligheid en functiemenging?

Wat verstaan we in Nederland onder hoogstedelijke dichtheden? Om antwoord te vinden op deze vraag reizen we via de negentiende eeuwse Amsterdamse sloppenwijken, naar de hoogbouwvisie van Rotterdam.

Lees meer