Categorieën

Als we het over stad en landschap hebben dan ligt onze focus vaak bij de ruimtelijke inrichting. Voor deze blog is een dergelijke focus niet voldoende bevredigend. In plaats daarvan benaderen we stad en landschap vanuit vijf samenhangende elementen:

Verknoping van vijf samenhangende elementen – © Christian Rommelse
  • Bouwstenen: Onder bouwstenen verstaan we het gehele basispakket dat de natuur meegeeft aan een gebied. Het klimaat. Ritmes van dag en nacht, seizoenen en getijden, zonnestralen vol energie, licht en warmte. De delta van wind, erosie water, stromingen, sedimentatie, gesteente, zand en klei. Bouwstenen zijn beperkt te beïnvloeden en limiterend.
  • Biodiversiteit: Onder biodiversiteit verstaan we de verscheidenheid aan levensvormen die -dankzij het aanwezig zijn van de hiervoor genoemde bouwstenen- voorkomen in een gebied. Het gaat zowel over de korte koolstofkringloop als over de langzame koolstofkringloop. Over dood plantenmateriaal waaruit veen, bruinkool, steenkool en aardgas ontstaat. Over de voedselpiramide, over niches in het ecosysteem en over bodemvruchtbaarheid.
  • Behoeftevervulling: De mens is een van de aanwezige levensvormen in het ecosysteem. We hebben cognitieve en sociale vaardigheden en het vermogen om te zien, horen, ruiken, proeven, voelen en bewegen. Deze vaardigheden dragen bij aan het vervullen van behoeften, zoals overleven, het verzamelen van voedsel, goederen, luxe, het afnemen van diensten, cultuur, veiligheid, sociaal contact en zelfontplooiing.
  • Verplaatsingsgedrag: Om de bovenstaande behoeftes te bevredigen zijn mensen constant in beweging. We verplaatsen ons te voet maar ook per auto, fiets, trein en met het vliegtuig. We verplaatsen ons op de korte afstand om te profiteren van nabijheid. Of we profiteren van ontwikkelingen elders doormiddel van bereikbaarheid.
  • Ruimtelijke inrichting: De ruimtelijke inrichting zorgt voor de fysieke verschijningsvorm van verplaatsingen en behoeften. We lopen op het voetpad, fietsen op het fietspad, leven in een woning, starten een onderneming in een bedrijfspand en ontmoeten elkaar op pleinen en in parken. 

De vijf hierboven benoemde elementen kunnen we niet los van elkaar zien. Als we verandering aanbrengen in het ene domein dan heeft dat onvermijdelijk effect op het andere domein.